Dragon

Pobierz katalog produktów

Realizacja projektu: Opracowanie oleju do impregnacji drewna jako wynik zleconych przez Dragon Poland prac badawczo-rozwojowych.

Realizacja projektu: Opracowanie oleju do impregnacji drewna jako wynik zleconych przez Dragon Poland prac badawczo-rozwojowych.

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizuje projekt opracowanie oleju do impregnacji drewna jako wynik zleconych przez Dragon Poland prac badawczo-rozwojowych dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego produktu – oleju do drewna.

Całkowita wartość projektu: 98 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 72 000,00 PLN

Opracowanie receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych.

Opracowanie receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych.

Projekt dotyczy opracowania nowej receptury i technologii produkcji kleju przeznaczonego do elementów drewnianych i drewnopochodnych umożliwiającego wytwarzanie przegród ognioodpornych wraz z technologią aplikacji.

Zapytanie ofertowe:

- dostawa urządzenia laboratoryjnego – mieszalnik laboratoryjny wielofunkcyjny V 100 L do prób ćwierćtechnicznych - PDF

- dostawa materiałów do badania spoiny - PDF

- dostawa materiałów do badania spoiny - PDF

 

Innowacyjne ekologiczne preparaty bezbiocydowe zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych

Innowacyjne ekologiczne preparaty bezbiocydowe zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych

Projekt dotyczy realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem do produkcji rodziny preparatów impregnujących o podwyższonej odporności na działanie czynników środowiskowych, do zastosowania na podłoża drewniane oraz na podłoża mineralne.

Zapytania ofertowe:

- na wykonanie robót budowlanych i zakup materiałów budowlanych dla zadania polegającego na budowie kompleksu produkcyjno-magazynowo-biurowego Dragon - PDF

- dostawa i montaż układu magazynowo - recepturującego dla surowców sypkich PDF

Szanowni Państwo

Niniejszym informujemy, że zakończyliśmy przetarg na dostawę i montaż układu magazynowo - recepturującego dla surowców sypkich dla projektu współfinansowanego przez UE pt: Innowacyjne ekologiczne preparaty bezbiocydowe zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych.

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż oferta otrzymana od Firmy TOMAR T.B. Jarząbek Spółka jawna, Kolonia Rzeczków 70, 26-680 Wierzbica została wybrana do realizacji w/w projektu.

- dostawa linii produkcyjnej wyronów niskolepkich; dostawa linii produkcyjnej wyrobów wysokolepkich - PDF

- dostawa dedykowanego specjalistycznego wyposażenia magazynu surowców cz. 1 (automatyczne regały windowe) - PDF 

- dostawa dedykowanego specjalistycznego wyposażenia magazynu surowców cz. 1 (regały wysokiego składowania) - PDF

- dostawa systemu przesyłowo-zabezpieczającego wyrobu gotowego cześć 1 (owijarka automatyczna folią stretch) - PDF

- dostawa wyposażenia labolatorium kontroli jakości - PDF

- dostawa dedykowanego specjalistycznego wyposażenia magazynu surowców - część 3 - wódki widłowe (wózek typu reach truck - 1 szt, wózek widłowy czołowy elektrycznyo udźwigu 1,5-2t - 2 szt.) - PDF

- dostawa systemu przesyłowo-zabezpieczającego wyrób gotowy - część 2 - (transportery rolkowe wraz z niezbędnym osprzętem i układem automatyki). - PDF

- dostawa dedykowanego specjalistycznego wyposażenia magazynu surowców - część 3 - wózki widłowe (wózek typu reach truck - 1 szt., wózek widłowy czołowy elektryczny o udźwigu 1,5-2t - 2 szt.) - PDF

- dostawa systemu przesyłowo-zabezpieczającego wyrobu gotowego - część 1 (owijarka automatyczna folią stretch) - PDF

- dostawa dedykowanego specjalistycznego wyposażenia magazynu surowców - część 3 - wózki widłowe (wózek typu reach truck - 1 szt. wózek widłowy czołowy elektryczny o udźwigu 1,5 - 2t - 2 szt.) - PDF

- dostawa systemu przesyłowo-zabezpieczającego wyrobu gotowego - cześć 1 (owijarka automatyczna folią strech) - PDF