Dragon

Pobierz katalog produktów

Innowacyjne ekologiczne preparaty bezbiocydowe zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych

Innowacyjne ekologiczne preparaty bezbiocydowe zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizuje projekt: "Innowacyjne ekologiczne preparaty bezbiocydowe zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania innowacyjnych, bezbiocydowych preparatów tworzących barierę ochronną przed wzrostem bakterii, grzybów i alg, do zastosowań na podłoża drewniane i drewnopochodne oraz na podłoża mineralne, takie jak beton, gips, kamień itp.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostaną na rynek bezbiocydowe preparaty zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych, w których składzie nie będą występowały toksyczne substancje biobójcze, mające chronić uzyskaną powłokę i zabezpieczany element przed działaniem mikroogranizmów.

Całkowita wartość projektu: 22 756 200 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 718 385 PLN

Realizacja projektu: Opracowanie oleju do impregnacji drewna jako wynik zleconych przez Dragon Poland prac badawczo-rozwojowych.

Realizacja projektu: Opracowanie oleju do impregnacji drewna jako wynik zleconych przez Dragon Poland prac badawczo-rozwojowych.

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizuje projekt opracowanie oleju do impregnacji drewna jako wynik zleconych przez Dragon Poland prac badawczo-rozwojowych dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego produktu – oleju do drewna.

Całkowita wartość projektu: 98 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 72 000,00 PLN

Wprowadzenie na rynek nowych rozcieńczalników opracowanych w oparciu o zlecone prace B+R

Wprowadzenie na rynek nowych rozcieńczalników opracowanych w oparciu o zlecone prace B+R

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych
rozcieńczalników, których cechy technologiczne znacząco różnią się od produktów dostępnych na rynku.

Planowane efekty:

Planowanym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozcieńczalników. Rozcieńczalniki bazować będą na związkach chemicznych uznawanych za łatwo biodegradowalne, pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych na drodze energo i surowco-oszczędnych procesów.

Wartość projektu:

16 159 738,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
7 073 882,10 zł