Dragon

Pobierz katalog produktów

Wyszukaj produkt

Skontaktuj się z nami Wyszukaj produkt

Klej do drewna D4

<< Powrót

Nowoczesny, jednoskładnikowy klej o wodoodporności spoiny w klasie D4. Utwardza się reagując z wilgocią zawartą w drewnie i powietrzu. Po związaniu klej tworzy elastyczną, odporną na działanie temperatury w zakresie  od -40ºC do +80 ºC powierzchnię.

Cechy produktu:

  • wodoodporny
  • elastyczny

Kod produktu Gramatura Typ opakowania Szt. w opakowaniu

Produkt przeznaczony do klejenia drewna suchego i wilgotnego, elementów drewnianych w budownictwie, stolarki okiennej, schodów.

Przeznaczony jest do klejenia drewna ze:

  • styropianem,
  • wełną mineralną i szklaną,
  • pianką PUR,
  • tekturą,
  • blachami stalowymi i innymi papami,
  • płytami betonowymi,
  • innymi materiałami.

 

 

 

1. Klejone powierzchnie należy dokładnie oczyścić, odtłuścić „Acetonem” DRAGON i w miarę możliwości dopasować do siebie. Pozostałości starych wymalowań usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.


2. Prace prowadzić w temp. od +5 ºC do +40 ºC (temp. powietrza, kleju, podłoża oraz klejonych elementów). Wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 50 do 70 %.


3. Klej rozsmarować na obu łączonych elementach lub, jeżeli nie ma konieczności klejenia całej powierzchni, nanieść w postaci pasków kleju w odstępach co 100 mm. Dodatkowo należy nanieść paski na obrzeżach klejonej powierzchni. Paski kleju powinny mieć średnicę 5-10 mm.


4. Zużycie kleju nie powinno być mniejsze niż 200 g/m2 dla całej klejonej powierzchni lub 150 g/ m2 przy nanoszeniu kleju w postaci pasków. W przypadku chłonnych materiałów zużycie kleju ulega zwiększeniu, np. przy klejeniu wełny mineralnej powinno wynosić nie mniej niż 300 g/m2.


5. Zastosowana ilość kleju musi zapewnić zwilżenie klejem obu łączonych ze sobą powierzchni.


6. W przypadku klejenia materiałów nie przepuszczających powietrza (z wyjątkiem drewna), należy rozsmarowany klej zrosić mgłą wodną w celu zapewnienia całkowitego utwardzenia spoiny. Po zadozowaniu mgły wodnej należy oba klejone elementy docisnąć i pozostawić pod obciążeniem do czasu utwardzenia spoiny klejowej.


7. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach.


8. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.


9. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zaschnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie