Dragon

Pobierz katalog produktów

Ekspansja i zdobycie nowych zagranicznych rynków zbytu dla innowacyjnych produktów chemii budowlanej i gospodarczej firmy Dragon

Ekspansja i zdobycie nowych zagranicznych rynków zbytu dla innowacyjnych produktów chemii budowlanej i gospodarczej firmy Dragon

 

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizuje projekt: " Ekspansja i zdobycie nowych zagranicznych rynków zbytu dla innowacyjnych produktów chemii budowlanej i gospodarczej firmy Dragon.  " dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie przychodów i osiąganych zysków z tytułu prowadzonej działalności i podniesienie wartości przedsiębiorstwa. Poprzez 

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu produkty Dragon zostaną wprowadzone na nowy rynek zagraniczny oraz dzięki ekspansji na dotychczasowych rynkach eksportowych zwiększą się przychody z eksportu, a większa skala produkcji zmniejszy udział kosztów stałych w przedsiębiorstwie.   

Całkowita wartość projektu439 868,05   PLN

Dofinansowanie projektu z UE
178 808,15   PLN

Innowacyjne ekologiczne preparaty bezbiocydowe zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych

Innowacyjne ekologiczne preparaty bezbiocydowe zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizuje projekt: "Innowacyjne ekologiczne preparaty bezbiocydowe zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania innowacyjnych, bezbiocydowych preparatów tworzących barierę ochronną przed wzrostem bakterii, grzybów i alg, do zastosowań na podłoża drewniane i drewnopochodne oraz na podłoża mineralne, takie jak beton, gips, kamień itp.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostaną na rynek bezbiocydowe preparaty zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych, w których składzie nie będą występowały toksyczne substancje biobójcze, mające chronić uzyskaną powłokę i zabezpieczany element przed działaniem mikroogranizmów.

Całkowita wartość projektu: 22 756 200 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 718 385 PLN

Realizacja projektu: Opracowanie oleju do impregnacji drewna jako wynik zleconych przez Dragon Poland prac badawczo-rozwojowych.

Realizacja projektu: Opracowanie oleju do impregnacji drewna jako wynik zleconych przez Dragon Poland prac badawczo-rozwojowych.

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizuje projekt opracowanie oleju do impregnacji drewna jako wynik zleconych przez Dragon Poland prac badawczo-rozwojowych dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego produktu – oleju do drewna.

Całkowita wartość projektu: 98 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 72 000,00 PLN