Dragon

Pobierz katalog produktów

Kolejne darowizny środków do dezynfekcji Draseptan

Kolejne darowizny środków do dezynfekcji Draseptan

W ostatnich tygodniach środki do dezynfekcji rąk i powierzchni Draseptan otrzymali także 2 fundacje z okolic: Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie oraz Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach. Mamy nadzieję, że dzięki tym produktom podopieczni będą czuli się bezpiecznie i mogli bez przeszkód korzystać z zajęc organizowanych przez te fundacje. 

Certyfikat dla Dragon Poland

Certyfikat dla Dragon Poland

Miło nam poinformować, że firma Dragon Poland wywiązała się z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w roku 2019, realizowanych przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań S.A.
Staramy się przyczyniać do zwiększenia świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrozumienia korzyści społecznych i ekonomicznych z prowadzenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym!

Darowizna dla Szpitali w Krakowie - Środki do dezynfekcji DRASEPTAN

Darowizna dla Szpitali w Krakowie - Środki do dezynfekcji DRASEPTAN

W czasie pandemii Covid-19 firma Dragon Poland przekazała szpitalom w Krakowie palety 5 litrowych produktów do dezynfekcji - Draseptan P10 Środek do dezynfekcji powierzchni i Draseptan S10 Środek do dezynfekcji rąk. Produkty trafiły 21.04.2020 do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

Firma Dragon Poland jako wieloletni członek Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie stara się realizować projekty służące lokalnej społeczności. W momencie przekazania palety środków do dezynfeckji DRASEPTAN obecny był Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej Pan Sebastian Chwedeczko. 

Na zdjęciu od lewej na pierwszym planie: Sebastian Chwedeczko, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej / Adam Barszcz, Dyrektor Logistyki w firmie Dragon Poland / Piotr Jóźwiakowski, Kierownik Apteki przy Szpitalu im. Stefana Żeromskiego / Na drugim planie: Farmaceuci z Apteki przy Szpitalu im. Stefana Żeromskiego