Dragon

Pobierz katalog produktów

Wdrożenie nowej własnej technologii wytwarzania klejów i uszczelniaczy hybrydowych

Wdrożenie nowej własnej technologii wytwarzania klejów i uszczelniaczy hybrydowych

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii będącej rezultatem prac B+R przeprowadzonych przez Beneficjenta i uruchomienie na jej podstawie produkcji innowacyjnych klejów montażowych, klejów specjalistycznych i uszczelniaczy. Nowe preparaty hybrydowe będą posiadały szereg ulepszonych cech względem ich odpowiedników wytwarzanych obecnie na polskim rynku.

 

Powszechnie dostępne kleje i uszczelniacze cechują się różnego rodzaju wadami i ograniczeniami, zależnie od technologii ich wykonania, np.: obecność w składzie substancji silnie szkodliwych dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego czy konieczność użycia toksycznych substancji w procesie produkcji.

 

Realizacja projektu ma przyczynić się do stopniowego wypierania preparatów wykonanych według starej technologii i mieć dzięki temu pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników produktów oraz trwałość klejonych elementów i konstrukcji.

 

Całkowita wartość projektu: 7 446 900,79 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 331 800,35 PLN

Dotacja na kapitał obrotowy dla Dragon Poland

Dotacja na kapitał obrotowy dla Dragon Poland

− cele projektu:
Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19

− planowane efekty:
Pokrycie bieżących wydatków firmy i zapewnienie płynności finansowej mimo trudności, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19

− wartość projektu:
343 553,67 pln

− wkład Funduszy Europejskich:
343 553,67 pln

Stworzenie infrastruktury do produkcji nowych i zmodyfikowanych środków dezynfekcyjnych służących zwalczaniu pandemii COVID-19

Stworzenie infrastruktury do produkcji nowych i zmodyfikowanych środków dezynfekcyjnych służących zwalczaniu pandemii COVID-19

Przedmiotem projektu jest stworzenie infrastruktury, umożliwiającej opracowanie, testowanie i przygotowanie do masowej produkcji wysokiej jakości środków dezynfekcyjnych służących zwalczaniu pandemii COVID-19. W tym celu przeprowadzone zostaną prace budowlane, adaptujące używane przez Wnioskodawcę pomieszczenia do potrzeb laboratorium, które następnie zostanie wyposażone w urządzenia przeznaczone do prac B+R.
W ramach projektu planowane jest stworzenie środków dezynfekcyjnych w formie żeli do skóry oraz w formie piany, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni często dotykanych. W późniejszym czasie planuje się również prace nad środkami w formie aerozolu do rozpylania w pomieszczeniach, które umożliwią skuteczną dezynfekcję przestrzeni publicznej.
Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł rozpocząć masową produkcję ww. środków odkażających służących zwalczaniu pandemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 4 691 274,55 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 900 581,50 PLN