Dragon

Pobierz katalog produktów

Dotacja na kapitał obrotowy dla Dragon Poland

Dotacja na kapitał obrotowy dla Dragon Poland

− cele projektu:
Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19

− planowane efekty:
Pokrycie bieżących wydatków firmy i zapewnienie płynności finansowej mimo trudności, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19

− wartość projektu:
343 553,67 pln

− wkład Funduszy Europejskich:
343 553,67 pln

Stworzenie infrastruktury do produkcji nowych i zmodyfikowanych środków dezynfekcyjnych służących zwalczaniu pandemii COVID-19

Stworzenie infrastruktury do produkcji nowych i zmodyfikowanych środków dezynfekcyjnych służących zwalczaniu pandemii COVID-19

Przedmiotem projektu jest stworzenie infrastruktury, umożliwiającej opracowanie, testowanie i przygotowanie do masowej produkcji wysokiej jakości środków dezynfekcyjnych służących zwalczaniu pandemii COVID-19. W tym celu przeprowadzone zostaną prace budowlane, adaptujące używane przez Wnioskodawcę pomieszczenia do potrzeb laboratorium, które następnie zostanie wyposażone w urządzenia przeznaczone do prac B+R.
W ramach projektu planowane jest stworzenie środków dezynfekcyjnych w formie żeli do skóry oraz w formie piany, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni często dotykanych. W późniejszym czasie planuje się również prace nad środkami w formie aerozolu do rozpylania w pomieszczeniach, które umożliwią skuteczną dezynfekcję przestrzeni publicznej.
Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł rozpocząć masową produkcję ww. środków odkażających służących zwalczaniu pandemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 4 691 274,55 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 900 581,50 PLN

Realizacja projektu: Ekspansja i zdobycie nowych zagranicznych rynków zbytu dla innowacyjnych produktów chemii budowlanej i gosp

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt: Ekspansja i zdobycie nowych zagranicznych rynków zbytu dla innowacyjnych produktów chemii budowlanej i gospodarczej firmy Dragon.

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego:

Transport lotniczy osób uczestniczących w targach Batimat - PDF, wzór oferty - PDF,

Zakwaterowanie osób uczestniczących w targach Batimat - PDF, wzór ofert- PDF,

Projekt oraz wykonanie stoiska na targach Batimat 2017 - PDF, wzór oferty - PDF,

Zakwaterowanie osób uczestniczących w targach Batimat - PDF, wzór oferty - PDF,

Wykonanie usługi doradztwa w zakresie projektowania materiałów promocyjnych ireklamowych na rynek: Rumuński, Bułgarski oraz Niemiecki - PDF, wzór oferty - PDF,

Opłaty wpisowe, rejestracyjne oraz wynajem powierzchni wystawienniczej - PDF, wzór oferty - PDF,