Dragon

Pobierz katalog produktów

Wdrożenie nowej własnej technologii wytwarzania klejów i uszczelniaczy hybrydowych

Wdrożenie nowej własnej technologii wytwarzania klejów i uszczelniaczy hybrydowych

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii będącej rezultatem prac B+R przeprowadzonych przez Beneficjenta i uruchomienie na jej podstawie produkcji innowacyjnych klejów montażowych, klejów specjalistycznych i uszczelniaczy. Nowe preparaty hybrydowe będą posiadały szereg ulepszonych cech względem ich odpowiedników wytwarzanych obecnie na polskim rynku.

 

Powszechnie dostępne kleje i uszczelniacze cechują się różnego rodzaju wadami i ograniczeniami, zależnie od technologii ich wykonania, np.: obecność w składzie substancji silnie szkodliwych dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego czy konieczność użycia toksycznych substancji w procesie produkcji.

 

Realizacja projektu ma przyczynić się do stopniowego wypierania preparatów wykonanych według starej technologii i mieć dzięki temu pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników produktów oraz trwałość klejonych elementów i konstrukcji.

 

Całkowita wartość projektu: 7 446 900,79 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 331 800,35 PLN

Dotacja na kapitał obrotowy dla Dragon Poland

Dotacja na kapitał obrotowy dla Dragon Poland

− cele projektu:
Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19

− planowane efekty:
Pokrycie bieżących wydatków firmy i zapewnienie płynności finansowej mimo trudności, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19

− wartość projektu:
343 553,67 pln

− wkład Funduszy Europejskich:
343 553,67 pln

Realizacja projektu: Ekspansja i zdobycie nowych zagranicznych rynków zbytu dla innowacyjnych produktów chemii budowlanej i gosp

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt: Ekspansja i zdobycie nowych zagranicznych rynków zbytu dla innowacyjnych produktów chemii budowlanej i gospodarczej firmy Dragon.

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego:

Transport lotniczy osób uczestniczących w targach Batimat - PDF, wzór oferty - PDF,

Zakwaterowanie osób uczestniczących w targach Batimat - PDF, wzór ofert- PDF,

Projekt oraz wykonanie stoiska na targach Batimat 2017 - PDF, wzór oferty - PDF,

Zakwaterowanie osób uczestniczących w targach Batimat - PDF, wzór oferty - PDF,

Wykonanie usługi doradztwa w zakresie projektowania materiałów promocyjnych ireklamowych na rynek: Rumuński, Bułgarski oraz Niemiecki - PDF, wzór oferty - PDF,

Opłaty wpisowe, rejestracyjne oraz wynajem powierzchni wystawienniczej - PDF, wzór oferty - PDF,