Dragon

Pobierz katalog produktów

Export Manager

Export Manager

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki branży budowlanej o kapitale polskim i zasięgu międzynarodowym o ugruntowanej pozycji na rynkach: polskim i światowych poszukujemy kandydatów na stanowisko:


Export Manager

Miejsce pracy: Skawina


Zakres obowiązków:

 •  prowadzenie oraz rozwój współpracy z odbiorcami,
 •  planowanie oraz prowadzenie działań w celu zapewnienia realizacji celów sprzedaży,
 •  negocjacje handlowe z obecnymi i nowymi odbiorcami,
 •  utrzymywanie stałych kontaktów handlowych z obecnymi klientami,
 •  dbanie o wizerunek firmy,
 •  prowadzenie prezentacji produktowych,
 •  uczestniczenie w międzynarodowych targach i wystawach,
 •  uczestniczenie w delegacjach zagranicznych związanych z bieżącym zakresem obowiązków.

Oczekiwania: 

 •  wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
 •  znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym C1,
 •  mile widziana znajomość innych języków w stopniu komunikatywnym,
 •  doświadczenie na stanowisku związanym z handlem w obszarze DIY,
 •  doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i rozmów handlowych,
 •  wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 •  determinacja w dążeniu do celu,
 •  doskonała umiejętność organizacyjna,
 •  umiejętność prowadzenia negocjacji i prezentacji,
 •  umiejętność pracy w MS Office.

Oferujemy: 

umowę o pracę na pełny etat bez pośredników w dynamicznie rozwijającej się firmie z gwarancją terminowych wypłat,

 •  pracę w nowoczesnym kompleksie biurowo – magazynowo - produkcyjnym,
 •  niezbędne narzędzia pracy oraz pakiet szkoleń wdrażających,
 •  atrakcyjny system wynagradzania,
 •  dodatkowe świadczenia pracownicze: karta sportowa, pakiet medyczny, dodatkowe ubezpieczenie na życie,
 •  możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym i zaangażowanym zespole,
 •  bardzo dobry standard zaplecza socjalnego

 

Zapewniamy pełną wyzwań, stabilną pracę dla osób ambitnych, pragnących zdobyć bogate doświadczenie zawodowe, wynagradzaną adekwatnie do umiejętności i zaangażowania oraz atrakcyjny system premiowy.
Zainteresowane osoby prosimy o nadesłanie CV za pomocą przycisku aplikuj lub na skrzynkę e-mailową: rekrutacja@dragon.com.pl.

Odpowiemy na wybrane aplikacje, które spełniają nasze oczekiwania.
W treści CV prosimy o umieszczenie klauzuli:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez firmę Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, zarejestrowana pod numerem KRS 0000947181. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe będę przetwarzane przez okres rekrutacji a później wyłącznie do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń wynikających z rekrutacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy (art. 22¹§ 1) jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie innych danych, takich jak numer telefonu, adres e-mail nie jest obowiązkowe i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody, ale ułatwi kontakt i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące; jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, które można realizować drogą elektroniczną pod adresem: rodo@dragon.com.pl, a także w siedzibie firmy lub drogą pocztową. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje ich niezwłoczne usunięcie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Młodszy technolog w dziale badawczo-rozwojowym

Młodszy technolog w dziale badawczo-rozwojowym

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki branży budowlanej o kapitale polskim i zasięgu międzynarodowym o ugruntowanej pozycji na rynkach:  polskim i światowych poszukujemy kandydatów na

Młodszy technolog w dziale badawczo-rozwojowym
Miejsce pracy: Skawina

 

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie nowych technologii
 • modyfikacja i dostosowywanie do aktualnych przepisów istniejących technologii
 • uczestnictwo we wdrażaniu technologii do produkcji
 • opracowywanie dokumentacji wdrożeniowej
 • testowanie nowych surowców i rozwiązań technologicznych
 • badania próbek i wyrobów gotowych
 • prowadzenie dokumentacji badawczej i wdrożeniowej
 • rozwiązywanie problemów produkcyjnych

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe o profilu chemicznym
 • znajomość języka angielskiego
 • kreatywność i analityczne myślenie
 • dobra organizacja pracy własnej, samodzielność
 • dokładność i sumienność
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Oferujemy:

 • umowę o pracę bez pośredników w dynamicznie rozwijającej się firmie z gwarancją terminowych wypłat,
 • pracę w nowoczesnym kompleksie biurowo – magazynowo - produkcyjnym,
 • niezbędne narzędzia pracy oraz pakiet szkoleń wdrażających,
 • atrakcyjny system wynagradzania,
 • dodatkowe świadczenia pracownicze: karta sportowa, pakiet medyczny, dodatkowe ubezpieczenie na życie,
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym i zaangażowanym zespole
 • bardzo dobry standard zaplecza socjalnego

Zapewniamy pełną wyzwań, stabilną pracę dla osób ambitnych, pragnących zdobyć bogate doświadczenie zawodowe, wynagradzaną adekwatnie do umiejętności i zaangażowania oraz atrakcyjny system premiowy.

Zainteresowane osoby prosimy o nadesłanie CV za pomocą przycisku aplikuj lub na skrzynkę
e-mailową: rekrutacja@dragon.com.pl. Odpowiemy na wybrane aplikacje, które spełniają nasze oczekiwania.

 

W treści CV prosimy o umieszczenie klauzuli:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez firmę Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, zarejestrowana pod numerem KRS 0000438759. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe będę przetwarzane przez okres rekrutacji a później wyłącznie do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń wynikających z rekrutacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy (art. 22¹§ 1) jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie innych danych, takich jak numer telefonu, adres e-mail nie jest obowiązkowe i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody, ale ułatwi kontakt i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące; jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

W każdej chwili  ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, które można realizować drogą elektroniczną pod adresem: rodo@dragon.com.pl, a także w siedzibie firmy lub drogą pocztową. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje ich niezwłoczne usunięcie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Młodszy specjalista ds. ochrony środowiska i jakości

Młodszy specjalista ds. ochrony środowiska i jakości

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki branży budowlanej o kapitale polskim i zasięgu międzynarodowym o ugruntowanej pozycji na rynkach:  polskim i światowych poszukujemy kandydatów na

Młodszy specjalista ds. ochrony środowiska i jakości
Miejsce pracy: Skawina

 

Zakres obowiązków:

 • bieżące monitorowanie zmian przepisów dotyczących ochrony środowiska,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska przez firmę i  dostosowywanie jej działań do obowiązujących wymagań prawnych,
 • uzyskiwanie wymaganych prawnie decyzji, pozwoleń, zezwoleń oraz ich aktualizacja,
 • prowadzenie wymaganej przez prawo dokumentacji (np. obowiązkowych ewidencji odpadowych, emisyjnych, opakowaniowych itp. oraz gospodarki wodno-ściekowej), wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska,
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości oraz ich przesyłanie w wymaganej formie do odpowiednich organów,
 • współpracę z poszczególnymi działami Spółki w zakresie realizowania jej celów i zadań dotyczących ochrony środowiska (realizacja polityki środowiskowej),
 • opracowanie pozostałej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska związanej z działalnością Spółki,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz szerzenie dobrych praktyk z zakresu zarządzania jakością,
 • sporządzanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania jakością (instrukcji, procedur, formularzy, raportów, rejestrów itp.),
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz udział w audytach stron trzecich,
 • wsparcie w opracowywaniu dokumentacji technicznej, w tym kart charakterystyki oraz przy weryfikacji poprawności oznakowania produktów.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu ochrony środowiska, lub chemiczne uzupełnione studiami/szkoleniami z zakresu ochrony środowiska,
 • mile widziany 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku Specjalisty ds. Ochrony Środowiska,
 • mile widziane ukończone szkolenia z zakresu systemów zarządzania (jakością, środowiskiem i BHP),
 • mile widziana podstawowa wiedza z zakresu Rozporządzenia REACH i CLP,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2,
 • samodzielność i umiejętność analitycznego myślenia,
 • gotowość do współdziałania i prezentowania wyników swojej pracy,
 • komunikatywność i odporność na działanie pod presją czasu.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat bez pośredników w dynamicznie rozwijającej się firmie z gwarancją terminowych wypłat,
 • pracę w nowoczesnym kompleksie biurowo – magazynowo - produkcyjnym,
 • niezbędne narzędzia pracy oraz pakiet szkoleń wdrażających,
 • atrakcyjny system wynagradzania,
 • dodatkowe świadczenia pracownicze: karta sportowa, pakiet medyczny, dodatkowe ubezpieczenie na życie,
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym i zaangażowanym zespole,
 • bardzo dobry standard zaplecza socjalnego.

Zapewniamy pełną wyzwań, stabilną pracę dla osób ambitnych, pragnących zdobyć bogate doświadczenie zawodowe, wynagradzaną adekwatnie do umiejętności i zaangażowania oraz atrakcyjny system premiowy.

Zainteresowane osoby prosimy o nadesłanie CV  za pomocą przycisku aplikuj lub na skrzynkę e-mailową: rekrutacja@dragon.com.pl. Odpowiemy na wybrane aplikacje, które spełniają nasze oczekiwania.

 

 

W treści CV prosimy o umieszczenie klauzuli:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez firmę Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, zarejestrowana pod numerem KRS 0000438759. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe będę przetwarzane przez okres rekrutacji a później wyłącznie do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń wynikających z rekrutacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy (art. 22¹§ 1) jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie innych danych, takich jak numer telefonu, adres e-mail nie jest obowiązkowe i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody, ale ułatwi kontakt i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące; jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

W każdej chwili  ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, które można realizować drogą elektroniczną pod adresem: rodo@dragon.com.pl, a także w siedzibie firmy lub drogą pocztową. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje ich niezwłoczne usunięcie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.