Dragon

Pobierz katalog produktów

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rtm. W. Pileckiego 5
32-050 Skawina

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy K.R.S., Kapitał zakładowy: 16 800 000,00 zł (w całości wniesiony)
REGON: 122707541, KRS: 0000947181, NIP: 677-237-20-06

 

Dragon Poland

ul. Rtm. W. Pileckiego 5
32-050 Skawina

Dział Handlowy

 

Kontakt ogólny
+48 12 625 75 40
sprzedaz@dragon.com.pl

Hurtownie
+48 12 625 75 43
hurt@dragon.com.pl


Reklamacje
+ 48 12 625 75 41
reklamacje@dragon.com.pl

 

 

Region północno - zachodni
Hurtownie: +48 661 990 133
p_sw@dragon.com.pl

Sieci handlowe: +48 661 990 127
s_nw@dragon.com.pl

Region południowo - zachodni
Hurtownie: +48 661 990 133
p_sw@dragon.com.pl

Sieci handlowe:
s_cc@dragon.com.pl

Map

Region północno - wschodni
Hurtownie: +48 661 990 135
p_ne@dragon.com.pl

Sieci handlowe: +48 661 990 128
s_ne@dragon.com.pl

Region południowo - wschodni
Hurtownie: +48 661 990 132
p_se@dragon.com.pl

Sieci handlowe: +48 661 990 121
s_se@dragon.com.pl

Inne działy

Dział eksportu

Telefon
+48 12625 75 78

e-mail
export@dragon.com.pl

Private Label

Telefon
+48 661 990 100

e-mail
privatelabels@dragon.com.pl

Dział zaopatrzenia
Opakowania
Surowce
Hurt

Telefon
+48 12 625 75 34
+48 12 625 75 33
+48 12 625 75 32

e-mail
z_opakowania@dragon.com.pl
z_surowce@dragon.com.pl
z_hurt@dragon.com.pl

Reklamacje

Telefon
+48 12 625 75 83

e-mail 
reklamacje@dragon.com.pl

Dział marketingu

Telefon
+48 512 324 147

e-mail
marketing@dragon.com.pl