Dragon

Pobierz katalog produktów

Płatna Praktyka Absolwencka w Dziale Jakości i Bezpieczeństwa

Płatna Praktyka Absolwencka w Dziale Jakości i Bezpieczeństwa

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki branży budowlanej o kapitale polskim i zasięgu międzynarodowym o ugruntowanej pozycji na rynkach:  polskim i światowych poszukujemy kandydatów na:

Płatną Praktykę Absolwencką w Dziale Jakości i Bezpieczeństwa

Miejsce pracy: Skawina

Zakres obowiązków:

 • klasyfikacja mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP,
 • opracowanie kart charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem REACH,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej do produktów,
 • weryfikacja poprawności etykiet na produkty,
 • wprowadzanie danych w wewnętrznych systemach Firmy,
 • uzupełnianie danych technicznych na platformach Klientów,
 • rozpatrywanie reklamacji jakościowych

 

Oczekiwania:

 • student/ka ostatniego roku lub absolwent/ka studiów chemicznych,
 • umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej,
 • mile widziana podstawowa wiedza z zakresu Rozporządzenia REACH i CLP,
 • mile widziana znajomość zasad tworzenia kart charakterystyki,
 • znajomość języka angielskiego (w tym technicznego) pozwalająca na swobodną komunikację,
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • samodzielność oraz dobra organizacja czasu pracy,
 • otwartość, dokładność, sumienność, analityczne myślenie oraz chęć nauki

 

Oferujemy:

 • 3 miesięczne praktyki, czas pracy 8 h dziennie 5 dni w tygodniu (pon. – pt.),
 • uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu REACH i CLP,
 • pracę w nowoczesnym kompleksie biurowo – magazynowo - produkcyjnym,
 • niezbędne narzędzia pracy oraz pakiet szkoleń wdrażających,
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym i zaangażowanym zespole,
 • bardzo dobry standard zaplecza socjalnego

Zapewniamy pełną wyzwań, stabilną pracę dla osób ambitnych, pragnących zdobyć bogate doświadczenie zawodowe, wynagradzaną adekwatnie do umiejętności i zaangażowania.

Zainteresowane osoby prosimy o nadesłanie CV  na skrzynkę e-mailową: rekrutacja@dragon.com.pl. Odpowiemy na wybrane aplikacje, które spełniają nasze oczekiwania.

 

W treści CV prosimy o umieszczenie klauzuli:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez firmę Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, zarejestrowana pod numerem KRS 0000947181. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe będę przetwarzane przez okres rekrutacji a później wyłącznie do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń wynikających z rekrutacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy (art. 22¹§ 1) jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie innych danych, takich jak numer telefonu, adres e-mail nie jest obowiązkowe i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody, ale ułatwi kontakt i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące; jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

W każdej chwili  ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, które można realizować drogą elektroniczną pod adresem: rodo@dragon.com.pl, a także w siedzibie firmy lub drogą pocztową. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje ich niezwłoczne usunięcie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.