Dragon

Pobierz katalog produktów

Wprowadzenie na rynek nowych rozcieńczalników opracowanych w oparciu o zlecone prace B+R

Wprowadzenie na rynek nowych rozcieńczalników opracowanych w oparciu o zlecone prace B+R

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych
rozcieńczalników, których cechy technologiczne znacząco różnią się od produktów dostępnych na rynku.

Planowane efekty:

Planowanym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozcieńczalników. Rozcieńczalniki bazować będą na związkach chemicznych uznawanych za łatwo biodegradowalne, pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych na drodze energo i surowco-oszczędnych procesów.

Wartość projektu:

16 159 738,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
7 073 882,10 zł