Dragon

Pobierz katalog produktów

Opracowanie receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych

Opracowanie receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych

Nazwa projektu

Opracowanie receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych umożliwiającej wytwarzanie przegród ognioodpornych wraz z technologią aplikacji.

Cel projektu

Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa Dragon Poland dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest stworzenie receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych, który tworzyć będzie spoinę o właściwościach znacznie utrudniających rozprzestrzenianie się pożaru.

Opracowany klej pozwoli na produkcję elementów o podwyższonej ognioodporności z materiałów drewnianych, drewnopochodnych lub drewnopodobnych, standardowo dostępnymi technikami stolarskimi, bez wykorzystania dodatkowych procesów technologicznych, specjalistycznych urządzeń lub środków chemicznych o charakterze impregnatu, które zwiększają ognioodporność.

Projekt rozpocznie się od opracowania składu chemicznego kleju krzemianowo-polimerowego, w oparciu o który zostanie stworzona kompozycja klejowa o właściwościach ognioochronnych, umożliwiająca klejenie elementów drewnianych i drewnopochodnych, nadająca jednocześnie tym elementom właściwości ognioochronne. Przeprowadzone zostaną próby laboratoryjne z różnymi kombinacjami mieszanin sodowych, potasowych i litowych pochodnych krzemianowych oraz różnymi rodzajami niepalnych wypełniaczy, w celu stworzenia stabilnej mieszaniny, która tworzyć będzie spoiny o odpowiednio wysokiej wartości adhezji do elementów drewnianych i drewnopochodnych oraz o odpowiednio wysokiej wartości kohezji, przy zachowaniu wysokiej odporności na ogień i wysoką temperaturę.

Następnie przeprowadzone zostaną laboratoryjne próby aplikacji stworzonego kleju w zasymulowanych warunkach przemysłowych. Wyniki pozwolą na ewentualne korekty składu nowoopracowywanego kleju. Kolejnym krokiem będzie wytworzenie próbnych partii kleju i przeprowadzenie prób na niewielkiej instalacji produkcyjnej, a następnie wytworzenie partii kleju w ilości przemysłowej i wytworzenie standardowej, przemysłowej partii elementów klejonych.

Po przeprowadzeniu badań aplikacji przemysłowej i uzyskaniu pozytywnego wyniku testów aplikacyjnych zostanie opracowana dokumentacja techniczna i technologiczna nowego produktu.

 

Wartość projektu           2 627 530,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich  1 744 837,88 zł