Dragon

Pobierz katalog produktów

Innowacyjne ekologiczne preparaty bezbiocydowe zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych

Innowacyjne ekologiczne preparaty bezbiocydowe zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizuje projekt: "Innowacyjne ekologiczne preparaty bezbiocydowe zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania innowacyjnych, bezbiocydowych preparatów tworzących barierę ochronną przed wzrostem bakterii, grzybów i alg, do zastosowań na podłoża drewniane i drewnopochodne oraz na podłoża mineralne, takie jak beton, gips, kamień itp.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostaną na rynek bezbiocydowe preparaty zapobiegające biodegradacji drewna i podłoży mineralnych, w których składzie nie będą występowały toksyczne substancje biobójcze, mające chronić uzyskaną powłokę i zabezpieczany element przed działaniem mikroogranizmów.

Całkowita wartość projektu: 22 756 200 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 718 385 PLN