Dragon

Pobierz katalog produktów

Ekspansja i zdobycie nowych zagranicznych rynków zbytu dla innowacyjnych produktów chemii budowlanej i gospodarczej firmy Dragon

Ekspansja i zdobycie nowych zagranicznych rynków zbytu dla innowacyjnych produktów chemii budowlanej i gospodarczej firmy Dragon

 

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizuje projekt: " Ekspansja i zdobycie nowych zagranicznych rynków zbytu dla innowacyjnych produktów chemii budowlanej i gospodarczej firmy Dragon.  " dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie przychodów i osiąganych zysków z tytułu prowadzonej działalności i podniesienie wartości przedsiębiorstwa. Poprzez 

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu produkty Dragon zostaną wprowadzone na nowy rynek zagraniczny oraz dzięki ekspansji na dotychczasowych rynkach eksportowych zwiększą się przychody z eksportu, a większa skala produkcji zmniejszy udział kosztów stałych w przedsiębiorstwie.   

Całkowita wartość projektu439 868,05   PLN

Dofinansowanie projektu z UE
178 808,15   PLN