Dragon

Pobierz katalog produktów

Wprowadzenie na rynek nowych rozcieńczalników opracowanych w oparciu o zlecone prace B+R

Wprowadzenie na rynek nowych rozcieńczalników opracowanych w oparciu o zlecone prace B+R

Wprowadzenie na rynek nowych rozcieńczalników opracowanych w oparciu o zlecone prace B+R

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych
rozcieńczalników, których cechy technologiczne znacząco różnią się od produktów dostępnych na rynku.

Planowane efekty:

Planowanym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozcieńczalników. Rozcieńczalniki bazować będą na związkach chemicznych uznawanych za łatwo biodegradowalne, pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych na drodze energo i surowco-oszczędnych procesów.

Wartość projektu:

16 159 738,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
7 073 882,10 zł

Zapytanie Ofertowe :

Dostawa lini automatycznych do konfekcji wraz z urządzeniami towarzyszącymi plik PDF tutaj i wzór oferty tutaj.

Dostawa wózka widłowego EX przeznaczonego do pracy w strefie zagrożenia wybuchem (ATEX). plik PDF tutaj i wzór oferty tutaj.

 

 

Opracowanie receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych.

Opracowanie receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych.

Nazwa projektu

Opracowanie receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych umożliwiającej wytwarzanie przegród ognioodpornych wraz z technologią aplikacji.

Cel projektu

Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa Dragon Poland dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Realizacja projektu „Wzrost konkurencyjności Dragon Poland poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji farb oraz klejów

Realizacja projektu „Wzrost konkurencyjności Dragon Poland poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji farb oraz klejów

Informacja o realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności Dragon Poland poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji farb oraz innowacyjnych produktów – kleju i farb.

 

Miło nam poinformować, że do naszej oferty wprowadzamy trzy nowe produkty:

  • Kleje bezftalanowe
  • Farby do pokryć dachowych
  • Farby fasadowe z efektem ultrahydrofobowym